"Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19 czerwca 2020 roku zawarła z Vestas-Poland Sp. z o.o.:

1. umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 55 turbin wiatrowych V110 2.2 o mocy 2,2 MW każda (łącznie 121 MW). Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od października 2020 roku do czerwca roku 2022.

2. umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM) dla farmy wiatrowej. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych" - czytamy w komunikacie.

Vestas-Poland gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej, podano.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)