"Aker BP i Equinor zawarły porozumienie w sprawie warunków komercyjnych realizacji projektu NOAKA (licencji: North of Alvheim, Krafla oraz Askja). Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac w ramach przygotowania Planu Zagospodarowania Złóż (ang. Plan for Development and Operations, PDO). Przedłożenie PDO do zatwierdzenia władzom norweskim zakładane jest do końca 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Rozważana koncepcja zagospodarowania złóż NOAKA zakłada platformę produkcyjną w części południowej obsługiwaną przez Aker BP, bezzałogową platformę w części północnej obsługiwaną przez Equinor oraz kilka platform satelitarnych, które umożliwią podłączenie wszystkich odkrytych złóż w obszarze. Partnerzy planują zastosować tu najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w celu zapewnienia wysokiej wydajności i niskiej emisji, podkreślono.

NOAKA będzie jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Szelfie Norweskim, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%). Dla Lotosu projekt stanowi bazę do długofalowego rozwoju w Norwegii przy współpracy z kluczowymi operatorami na szelfie - AkerBP i Equinorem, podano również.

Projekt NOAKA znajduje się na Morzu Północnym. Dotyczy zagospodarowania złóż odkrytych w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Rind, Fulla oraz Froy, ze średnim udziałem Lotosu na poziomie 10% i operatorem AkerBP, w także złóż Krafla oraz Askja, w których Lotos aktualnie nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor, wymieniono.

W 2019 roku w Lotos uczestniczył w odkryciu złoża ropy Liatarnet, będącego największym odkryciem ubiegłego roku w Norwegii, które będzie również mogło być zagospodarowane w ramach projektu NOAKA. Jego wielkość wydobywalna szacowana jest wstępnie w przedziale ok. 80-200 mln boe, co przekłada się na udział Lotosu na poziomie ok. 8-19 mln boe. Obecnie prowadzone są dalsze prace w kierunku określenia oczekiwanej wielkości zasobów i koncepcji zagospodarowania tego złoża, wynika także z komunikatu.

Z kolei plan elektryfikacji złoża Sleipner przyczyni się do dalszego rozwoju norweskiego szelfu kontynentalnego w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. Działania te, oprócz korzyści środowiskowych, poprawią również efektywność ekonomiczną eksploatacji złoża m.in. poprzez zmniejszenie kosztów opłat za emisje. Oszczędności na emisjach ze wszystkich pól związanych z obszarem Utsira High szacuje się na ok. 1,15 mln ton CO2 rocznie. Zgodnie z założeniami udział Sleipnera w tej redukcji wyniesie ponad 150 tys. ton CO2 rocznie, zaznaczył Lotos.

Rozwiązanie zakłada ułożenie nowego 28-kilometrowego kabla wysokiego napięcia od infrastruktury zlokalizowanej na złożu Sleipner do platformy znajdującej się na złożu Gina Krog (obszar Utsira High). Ta z kolei, zgodnie z wcześniej podjętą decyzją, do końca 2022 r. zostanie połączona linią wysokiego napięcia z lądem. W okresach, w których zapotrzebowanie na moc będzie większe niż wydajność zaprojektowanego rozwiązania, Sleipner będzie ten poziom uzupełniał używając, tak jak obecnie, swoich turbin gazowych, wyjaśniono.

"Równolegle z podjęciem decyzji inwestycyjnej, partnerzy (Equinor, Vår Energi, Lotos Norge i KUFPEC) złożyli władzom norweskim zaktualizowany plan zagospodarowania złoża. Equinor szacuje, że inwestycja w elektryfikację Sleipnera i Gina Krog wyniesie łącznie ok. 1,5 mld NOK (ok. 630 mln zł)" - czytamy dalej.

Lotos Norge posiada 15% udziałów w złożu Sleipner zlokalizowanym na Morzu Północnym. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P złóż Sleipner były szacowane dla udziału Lotosu na 11,7 mln boe (z istotną przewagą gazu ziemnego - 73%). W 2019 roku średnie dzienne wydobycie ze złóż Sleipner wynosiło 11,4 tys. boe/dzień dla udziału GK Lotos.

Lotos Exploration & Production Norge (Lotos Norge) to spółka, która prowadzi działalność w dziedzinie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Należy do grupy kapitałowej Lotos Upstream (wchodzącej w skład grupy kapitałowej Lotos), w której odpowiada za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotosu na Morzu Północnym i Norweskim.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)