"Walne zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 57 627 263,86 zł zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 12 200 023,5 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1,5 zł za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 6 lipca 2020 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2020 roku;

2) pozostała część zysku netto w kwocie 45 427 240,36 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję.

Comarch odnotował 104,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 30,62 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 57,63 mln zł wobec 49,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,44 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)