Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie, przedsiębiorcy, którzy mają bądź zaciągną kredyt obrotowy do końca tego roku, będą mogli skorzystać z pomocy BGK w postaci dopłat do oprocentowania. "Dopłaty stanowią część odsetek pobieranych przez bank i wynoszą w przypadku mikro, małych i średnich firm 2 proc. kwoty odsetkowej, a w przypadku innych przedsiębiorców – 1 proc. Co za tym idzie, przedsiębiorca przystępujący do programu będzie spłacał bankowi różnicę pomiędzy odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty" - napisano.

Wyjaśniono, że produkt zostanie uruchomiony w Pekao po podpisaniu umowy z BGK.

Jednym z warunków otrzymania produktu z dopłatą przez przedsiębiorcę jest utrata płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub zagrożenie utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19 - przypomniano. "Firma ubiegająca się o wsparcie nie może na dzień 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji" - podkreślono.

Reklama

"Program dopłat będzie kolejną inicjatywą, która realnie wesprze polskich przedsiębiorców" – zaznaczyła cytowana w komunikacie wiceprezes Banku Pekao Magdalena Zmitrowicz. "Od początku pandemii wdrażamy możliwie najszybciej wszystkie programy mające na celu pomoc firmom w sytuacji gospodarczej, będącej następstwem COVID-19" - dodała.

Jak wskazał członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Robaczyński, szereg rozwiązań z pakietu pomocowego BGK trafia do przedsiębiorców za pośrednictwem banków kredytujących, w tym także do klientów Banku Pekao. "Niebawem dołączą do nich dopłaty do odsetek kredytów z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Od początku zależało nam, by ten produkt był dostępny dla wszystkich firm dotkniętych kryzysem, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy branży, w jakiej działa" - wyjaśnił. Wyraził nadzieję, że ułatwi to firmom odzyskanie kondycji finansowej sprzed pandemii, a także przyspieszy ich powrót na ścieżkę rozwoju.

Wsparcie ma być wypłacane z Funduszu Dopłat do Oprocentowania utworzonego w BGK za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy kredytu z dopłatą. "Dopłaty będą wypłacane w okresach miesięcznych. Umowy kredytu z dopłatą bądź aneksy z dopłatą do zawartych już umów o kredyt obrotowy mogą być zawierane do 31 grudnia 2020 r." - napisano. Dodano, że kredyty z dopłatami mogą być równocześnie zabezpieczone gwarancjami BGK oraz EFI - pomoc publiczna w ramach tych instrumentów nie łączy się. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ je/