"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 31 055 021,73 zł zostanie w całości przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w uchwale.

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)