Strata operacyjna wyniosła 19,35 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,54 mln zł w 2019 r. wobec 408,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 23,6 mln zł wobec 8,5 mln zł zysku rok wcześniej.

ASM Group jest spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne, specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu.

(ISBnews)