"W czerwcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 13 mln zł i była o 30% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 8% r/r. W drugim miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych poziomy sprzedaży są istotnie niższe r/r. Wejścia do sklepów były o ok. 40% niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością - wyższy wskaźnik paragonów do wejść. Z drugiej strony uzyskiwane poziomy sprzedaży są wyższe od skorygowanego - w związku z epidemią COVID-19 - planu na 2020 r. oraz nastąpił rok do roku nieznaczny wzrost w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w czerwcu 2020 wyniosły 1,7 mln zł, co oznacza spadek o 9% w stosunku do czerwca 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 10,2 mln zł i była ok. 37% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Pomimo spadku obrotów r/r wypracowany został wyższy wolumen marży na sprzedaży internetowej, wskazano również.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży na koniec czerwca 2020 wyniosła 29,2 tys. m2, tj. była o 22% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Połowa spadku powierzchni wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą, pozostała z braku otwarć lub zamknięcia części sklepów Top Secret po przywróceniu handlu oraz zamknięcia części sieci outletowej w związku ze zmniejszeniem dostępności zapasów z poprzednich sezonów, podkreślono.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM w restrukturyzacji za rok 2019 do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)