"Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 55,2 mln zł, wobec 42,1 mln zł w I półroczu 2019 r. oraz 19,7 mln zł w I kw. 2020 r.,
2. skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 13,8 mln zł, wobec 6,7 mln zł w I półroczu 2019 r. oraz 4,2 mln zł w I kw. 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Zaprezentowane wyniki są istotnie lepsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku i odzwierciedlają nasz aktualny potencjał, bazujący przede wszystkim na produktach i rynkach zbytu w obszarze BIPV i klasycznej fotowoltaiki. Realizacja w latach 2020-2024 założeń strategicznych,
opierających się na rozwoju potencjału w ramach innowacyjnych projektów fotowoltaicznych: Active Glass, 2D Glass oraz Quantum Glass pozwoli nam wkroczyć w 'nową erę kwantową', a w efekcie dokonać skokowego wzrostu wyników finansowych" - powiedział prezes i
współzałożyciel ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

ML System oczekuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Rezultatem realizacji strategii ma być osiągnięcie w 2024 r. przez spółkę przychodów ze sprzedaży przekraczających 400 mln zł, przy atrakcyjnej rentowności biznesu, podsumowano.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)