Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 24,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 110,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,08 mln zł wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej.

(ISBnews)