Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Rafako odnotowało 0,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1,88 mln zł wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,2 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 312,7 mln zł rok wcześniej.
"Spadek wartości przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku spowodowany jest głównie niższymi przychodami ze sprzedaży na kontrakcie Jaworzno 910 MW. Dodatni wpływ na zmianę poziomu sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 roku miał wzrost zaangażowania na projektach dotychczas realizowanych, w tym kontraktu na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem dla litewskiego klienta UAB Vilniaus Kogeneracine Jegaine, kontraktu na budowę dwóch bloków parowych na wyspie Lombok w Indonezji oraz na istotnych kontraktach w nowym sektorze gazu ziemnego i ropy naftowej" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 6,07 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)