Zysk operacyjny wyniósł 156,61 mln zł wobec 111,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,734,45 mln zł w I półroczu wobec 3 248,42 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż w 1 poł. 2020 osiągnęła poziom 3,73 mld zł i była wyższa niż w 1 poł. 2019 roku, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis oraz wyższej sprzedaży w segmencie budowlanym. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,1% w porównaniu do 3,3% w 1 poł. 2019 roku. [...] Ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii nie zakłóciły w istotny sposób działalności grupy w tym obszarze" - czytamy w komunikacie.

"W pierwszym półroczu 2020 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości) przedsprzedał netto 816 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 622 lokale, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku zanotował 731 mieszkań przedsprzedanych i 947 lokali sprzedanych notarialnie" - czytamy dalej.

Spółka podkreśliła, że w segmencie deweloperskim w ostatnich dwóch miesiącach odnotowała znaczący wzrost liczby zawartych umów
notarialnych, wynikający z harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, ale również z przesunięcia umów planowanych na marzec i kwiecień. Po okresie spowolnienia widoczne jest odbudowywanie popytu i wzrost miesięcznych wolumenów
przedsprzedaży, zaznaczono.

"Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 903 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 264 mln zł" - czytamy dalej.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy roku saldo gotówki netto uległo poprawie o 548 mln zł. Pozycja gotówkowa wspierana była przede wszystkim przez sprawne fakturowanie bieżących robót i szybkie regulowanie należności przez inwestorów, podsumowano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)