Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 767,8 mln zł (+6,7% vs I półrocze 2019), marża brutto ze sprzedaży sięgnęła 217,4 mln zł (+18,7% vs I półrocze 2019), zysk z działalności operacyjnej wyniósł 61,1 mln zł (+50,3% vs I półrocze 2019), a zysk netto 44,6 mln zł (+54,2% vs I półrocze 2019), podała spółka.

Stan środków pieniężnych wyniósł 32,8 mln zł vs 20,8 mln zł na dzień 30.06.2019. Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu wyiosło 105,9 mln zł vs 168,9 mln zł na dzień 30.06.2019.

"Na ww. wyniki I poł. br. miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak:

- podwyższenie cen od kwietnia 2020 (m.in. w odpowiedzi na rosnące kursy EUR/PLN i USD/PLN) i utrzymanie ich na nowych poziomach,

- niższy wolumen zakupów towarów handlowych w kwietniu 2020, co wpłynęło na znaczące obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu,

- kontrola kosztów operacyjnych i znaczące ich obniżenie w okresie niższych przychodów (w szczególności w kwietniu 2020), będących skutkami pandemii koronawirusa i ograniczeń wprowadzanych przez kraje europejskie, oraz utrzymywanie poziomu kosztów na zadowalającym poziomie po ustaniu wspomnianych wyżej ograniczeń. Obecnie emitent nie identyfikuje trudności związanych z transportem towarów (...)" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki za I półrocze 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym 17 września 2020 r.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)