"I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Altus TFI wyniósł 668 tys. zł., wobec: 43 631 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 98,47 %

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Altus TFI wyniosły 3 589 tys. zł., wobec: 46 988 tys.zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 92,36 %

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Altus TFI wyniósł minus 2 921 tys. zł., wobec minus 3 357 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 12,99 %

d) szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł minus 3 142 tys. zł., wobec: minus 5 437 tys. zł w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 42,21%.

II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane grupy kapitałowej Altus TFI:

a) szacunkowy przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 32 734 tys. zł., wobec: 81 345 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 59,76%

b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej grupy kapitałowej Altus TFI wyniosły 27 816 tys. zł., wobec: 71 268 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 60,97%

c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 4 918 tys. zł, wobec: 10 077 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 51,16 %

d) szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 4 116 tys. zł, wobec: 6 253 tys. zł., w I półroczu 2019 r., co stanowi spadek o 34,18%" - czytamy w komunikacie.

"Na wyniki grupy kapitałowej w I półroczu 2020 roku wpływ duży miała utrata przez spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania funduszami. Ponadto spółka w I półroczu 2020 r. poniosła koszty związane ze zwolnieniami pracowników spowodowane utratą zezwolenia oraz ponoszeniem kosztów stałych z uwagi na długoterminowe umowy i długi okres wypowiedzenia tych umów. Dodatkowym elementem, który wpłynął na uzyskane przez grupę kapitałową wyniki finansowe jest utrzymująca się pandemia koronawirusa COVID-19. Rosnąca liczba zachorowań na świecie spowodowała reakcję uczestników rynków finansowych, efektem których była wyprzedaż instrumentów finansowych na niespotykaną do tej pory skalę po znacznie niższych cenach. To wpłynęło również na wyniki końcowe oraz spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI." - czytamy dalej.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za I półrocze mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości, zaznaczono w materiale.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)