"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta oraz emitenta za pierwsze półrocze 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku):

Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta:

• przychody netto ze sprzedaży: 587,9 mln zł (664,8 mln zł),

• zysk/strata ze sprzedaży brutto: 36,5 mln zł (31,8 mln zł),

• zysk/strata netto z dz. kontynuowanej 13,9 mln zł (10,9 mln zł),

• zysk/strata netto: 13,9 mln zł (10,1 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy zysk netto w I poł. br. wyniósł 14 mln zł wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Ostateczne wyniki finansowe za I półr. br. zostaną opublikowane 4 września 2020 roku, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)