Zysk operacyjny wyniósł 35,79 mln zł wobec 33,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 53,13 mln zł wobec 48,98 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 383,44 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 424,83 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po I półroczu 2020 roku wyniosły 383 438 tys. zł i były o 9,7% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten to efekt załamania koniunktury, zwłaszcza w segmencie wyrobów przeznaczonych do motoryzacji, spowodowanego pandemią COVID-19 w II kwartale br. Marża I na sprzedaży po 6 miesiącach 2020 r. wyniosła 34,5% wobec 33,2% w tym samym okresie 2019 roku. W ujęciu kwartalnym marża I na sprzedaży w II kwartale 2020 roku wyniosła 35,6% i była wyższa od marży uzyskanej w II kwartale 2019 roku (33,3%). Wynik ten to efekt rozwoju marki Rawlplug" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"W I półroczu 2020 r. sprzedaż krajowa wyniosła 120 640 tys. zł, co oznacza spadek o 8,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie nadal wszelkie działania krajowych sił sprzedażowych nakierowane są na pozyskanie klientów z segmentów wyrobów specjalnych - utrzymanie poziomu sprzedaży będzie w dużej mierze uzależnione od rozwoju segmentów rynków dotąd nieobsługiwanych. Sprzedaż zagraniczna Grupy Rawlplug w I półroczu 2020 roku wyniosła 262 798 tys. zł i była o 10,1% niższa niż w I półroczu 2019 r. Sprzedaż eksportowa Grupy Rawlplug stanowi obecnie 68,5% całości sprzedaży" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2020 r. wyniósł 29,23 mln zł wobec 26,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)