Zysk operacyjny wyniósł 5,72 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,9 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 55,15 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 11,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,66 mln zł w porównaniu z 83,1 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Inpro SA za pierwsze półrocze roku 2020 uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 131,7 mln zł i jest on o 58 % wyższy niż w pierwszym półroczu zeszłego roku (wzrost przychodu wygenerowała głównie działalność deweloperska). Rentowność netto wzrosła się z 7 % w 2019 r. do 10 % w 2020 r., a rentowność liczona w oparciu o zysk brutto ze sprzedaży spadła w przedmiotowym okresie z 30 % do 23 % (niższa rentowność kończonych projektów)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przedsprzedaż netto grupy (liczona jako liczba przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi, umów rezerwacyjnych oraz umów dotyczących lokali usługowych / użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów z informacją o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finansowanie umowy deweloperskiej oraz po uwzględnieniu rezygnacji klientów z zawarcia takich umów lub rezygnacji z zawartych umów) w okresie kwiecień - czerwiec 2020 roku wyniosła 91 umów netto w porównaniu do 178 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego (spadek o 49%).

"Spadek poziomu transakcji w grupie wynikał z dużej liczby rezygnacji z umów rezerwacyjnych w miesiącach kwiecień - maj w związku z pandemią SARS-CoV-2 (w Spółce liczba rozwiązanych umów deweloperskich była dużo niższa niż liczba rezygnacji z rezerwacji)" - wskazano w sprawozdaniu.

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. Inpro SA i PB Domesta Sp. z o.o. podpisały razem 281 umów przedwstępnych netto, tj. o 23% mniej niż w 2019 roku.

W pierwszym półroczu grupa przekazała łącznie 273 lokale i było to o 58% więcej niż w I półroczu 2019 roku, kiedy to Grupa wydała 173 mieszkania. W okresie sprawozdawczym Inpro SA oddała do użytkowania 5 budynków wielorodzinnych na osiedlu Azymut (193 lokale). Natomiast PB Domesta zakończyła prace przy trzech budynkach na osiedlu Havlove (łącznie 97 lokali), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 11,02 mln zł wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.

(ISBnews)