"Prace nad strategią trwają. Powiedzieliśmy z jednej strony, że to będzie końcówka roku i tego się trzymamy, z drugiej strony, jesteśmy naprawdę w bardzo zmiennym otoczeniu. [...] Dzisiejsze otoczenie gospodarcze charakteryzuje potworna zmienność. Wystarczy zobaczyć, co się działo na rynkach finansowych w pierwszym i drugim kwartale. Koniec pierwszego kwartału to są gigantyczne przeceny, spadki. Drugi kwartał w dużej mierze to odrobił. [...] Jeżeli chodzi o COVID-19, to mówimy tutaj o zdarzeniu, które z punktu widzenia prawdopodobieństwa jest zdarzeniem raz na 200 lat w ubezpieczeniach" - powiedział Kulik podczas konferencji.

Pośpiech nie jest tutaj absolutnie wskazany, dodał.

Pod koniec maja członkowie zarządu poinformowali, że grupa PZU przygotowuje nową strategię na lata 2021-2024, w której zdefiniuje także swoje podejście do aktywów bankowych, znajdujących się pod silną presją, związaną m.in. z obniżkami stóp procentowych.

Grupa PZU posiada pakiet 31,91% akcji Alior Banku oraz pakiet 20% akcji Banku Pekao.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)