"Po pierwszym kwartale, jeśli chodzi o udział w rynku [w ubezpieczeniach majątkowych] jesteśmy poniżej celu. Wydaje się, że ten cel nie zostanie zrealizowany na takim poziomie, o jakim myśleliśmy. Natomiast pomimo tego, że nie urośliśmy w tym czasie tak, jak sobie zakładaliśmy w celach strategii, to cały czas jesteśmy w stanie rosnąć - nieco wolniej niż chcieliśmy, natomiast przed wszystkim rosnąć w bardzo rentowny sposób" - powiedział Kulik podczas konferencji prasowej.

Udział PZU w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 33,8% na koniec I kw. Zapisany w strategii cel to 38% na koniec 2020 r.

Kulik poinformował, że w związku z COVID-19 grupa spodziewa się dalszego wzrostu bezrobocia w kraju, co będzie miało przełożenie na portfel segmencie ubezpieczeń na życie.

"Jeżeli chodzi o liczbę klientów w ubezpieczeniach na życie - tutaj jesteśmy pod celem. Na pewno sytuacja, która ma miejsce teraz bardzo nam nie pomaga. Drugi kwartał to wzrost bezrobocia o ponad 200 tys. osób, które straciły pracę i wszystko wskazuje na to, że to nie są wszystkie skutki koronawirusa. Spodziewamy się dalszych wzrostów bezrobocia, co przełoży się na to, w jaki sposób będzie do końca roku kształtował się nasz portfel w tym zakresie" - powiedział Kulik.

Liczba klientów PZU Życie wyniosła 10,4 mln na koniec czerwca. Plan na koniec 2020 roku to 11 mln klientów.

CFO Grupy PZU poinformował także, że pomimo mniejszej niż zakłada strategia (1 mld przychodów w 2020 r., 920 mln zł na koniec czerwca br.) wykazuje bardzo wysoką rentowność - powyżej celu strategicznego. Marża EBITDA wyniosła 12,5% na koniec czerwca wobec planu 12% na koniec 2020 r.

"Zannualizowane przychody Zdrowia w oparciu o 4 kwartały z rzędu do II kw. tego roku to 920 mln zł - minimalnie niżej tej trajektorii dojścia ze względu na sytuację w II kw., tj. koronawirus. To, z czym się spotykamy, to sygnały od klientów, by pewne rzeczy spowolnić lub zawiesić. Nasi klienci szukają oszczędności. Zresztą dziś cały rynek patrzy mocno na koszty, szczególnie jeśli chodzi o dodatkowe świadczenia pracownicze. Zdrowie pomimo tego z bardzo wysoką rentownością - powyżej celu strategicznego" - powiedział Kulik.

CFO poinformował, że Grupa nie zrealizowała dotychczas zakładanych celów w zakresie inwestycji i poziom aktywów klientów zewnętrznych.

"Nie zrealizowaliśmy dotychczas planowanych dotychczas przejęć w tym zakresie. Dzisiaj zachowanie rynku, zmienność tego rynku i jego nieprzewidywalność sprawiają, że dość trudno jest w sposób odpowiedzialny próbować zgadywać jak te rynki będą się w najbliższym czasie zachowywać my z dużą rezerwą patrzymy na dalsze akwizycje w tym obszarze, w związku z tym jest pewna luka wobec naszego celu strategicznego. Natomiast z punktu widzenia kontrybucji tej części do wyniku skonsolidowanego - biorąc pod uwagę wszystkie podmioty zarządzające aktywami klientów trzecich - [jesteśmy] ponad cel. Również, jeśli chodzi o nadwyżkę rentowności portfela inwestycyjnego" - wyjaśnił Kulik.

Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem wyniosły 27,4 mld zł (45,6 mld zł z uwzględnieniem aktywów w zarządzaniu przez TFI banków Grupy PZU) na koniec czerwca br. wobec celu 65 mld zł na koniec 2020. Nadwyżka stopy rentowności na portfelu własnym powyżej RFR wyniosła 3,2 pkt proc. wobec celu strategii na poziomie 2 pkt proc.

Jak wyjaśnił Kulik, ze względu na odpisy na utratę wartości w Alior Banku i Pekao zwrot z kapitałów (ROE) Grupy PZU znacząco spadło. ROE wyniosło 3,6%, a z wyłączeniem odpisu wartości firmy i WNIP wyniosło 19,1% na koniec czerwca) wobec planu ponad 22% na koniec 2020 r.

"Jeżeli chodzi o banki - z punktu widzenia aktywów - powyżej celu, natomiast II kw. łącznie z odpisami to było to, co się negatywnie kładło na wyniki całego PZU i spowodowało, że ROE przypisane jednostce dominującej jest na poziomie istotnie niższym, niż zaplanowaliśmy. Natomiast ROE oczyszczone o zdarzenia jednorazowe, znormalizowane jest na poziomie bliskim celu - powyżej 19%" - powiedział Kulik.

Wskaźnik Wypłacalność II wyniósł 258% na koniec czerwca wobec zapisanego w strategii poziomu powyżej 200%.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)