Strata operacyjna wyniosła 3,15 mln zł wobec 7,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,47 mln zł w I półroczu 2020 r. wobec 106,82 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wygenerowała w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 roku przychody niższe o 27% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I półroczu 2020 roku wyniosła 59,1% i była niższa o 0,2 p.p. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu 6 miesięcy 2019 roku, przełożył się na spadek marży brutto w ujęciu wartościowym o 17,6 mln złotych. EBITDA Grupy za I półrocze 2020 roku wyniosła 10,8 mln złotych, natomiast rentowność EBITDA osiągnęła poziom 14%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka podała, że ze względu na panującą w wielu krajach epidemię koronawirusa, przychody ze sprzedaży generowane za granicą spadły o 13% w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku, a jednocześnie ich udział w przychodach całej Grupy za I półrocze 2020 roku wyniósł 10,3%. Dodatkowo, w sierpniu 2020 roku, zarejestrowana została na Węgrzech spółka Wittchen Hungary Kft., która docelowo będzie prowadziła sprzedaż produktów Grupy na rynku węgierskim.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2020 r. wyniosła 8,55 mln zł wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)