"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji dopuszczonych do obrotu notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" - czytamy w uchwale.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)