Zysk operacyjny wyniósł 0,84 mln zł wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,32 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1,93 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 1,14 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 2,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,92 mln zł w porównaniu z 3,94 mln zł rok wcześniej.

"Niewątpliwie, największy wpływ na osiągnięte wyniki w bieżącym roku miała premiera gry 112 Operator (sequela naszej flagowej gry 911 Operator), która miała swoją premierę na platformie Steam 23 kwietnia 2020 r. Premiera gry 112 Operator była sukcesem, nakłady na produkcje zwróciły się w przeciągu kilku pierwszych dni po premierze. Miała ona istotny udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży, które wyniosły w 1H2020 4,7 mln zł, w porównaniu do 2,5 mln zł w roku ubiegłym. Należy podkreślić, że pozytywny wpływ 112 Operator na wynik netto będzie znacznie wyraźniej widoczny w kolejnych kwartałach - w obecnym kwartale gra przede wszystkim zwróciła swoje koszty produkcji. 112 Operator (podobnie jak 911 Operator) powinien osiągnąć największe zyski w okresie, kiedy gra będzie dostępna na wszystkich platformach (PC, mobile i konsole) wraz z dodatkami. Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wynik netto jest fakt, iż dostępną ulgę IP Box zmniejszającą efektywną stawkę podatkową będziemy rozliczać dopiero na koniec roku, co za tym idzie, w sprawozdaniu półrocznym wynik obciążony jest relatywnie wysoką stawką podatkową" - napisał prezes Bartosz Gajewski w liście załączonym do raportu.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)