"Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte we wrześniu 2020 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 43,7 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 9,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 367,2 mln zł i była niższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 29,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku o około 7,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 235,8 mln zł i była niższa o około 5,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu 2020 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 51,9% i była niższa od marży osiągniętej we wrześniu 2019 roku o około 1,1 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2020 wyniosła około 48,2% i była niższa o 3,1 pkt proc. od marży osiągniętej rok wcześniej, wskazano również.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec września 2020 roku wyniosła 52,6 tys. m2 i była niższa o 2,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej we wrześniu 2019 roku.

20 maja grupa VRG informowała, że spodziewa się spadku przychodów w ujęciu rocznym w 2020 r., a w scenariuszu bazowym zakłada, że obniżone dynamiki sprzedaży po otwarciu sklepów stacjonarnych mogą trwać do końca sierpnia, co może przełożyć się na utratę około 20% rocznych przychodów. Obecnie spółka zaktualizowała scenariusz bazowy, który zakłada obecnie utratę do 15% sprzedaży w 2020 roku.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)