"W ostatnim czasie istotnie zintensyfikowaliśmy nasze starania o poprawę działalności Grupy Orlen w obszarze zrównoważonego rozwoju. Na początku tego roku wyodrębniliśmy osobną komórkę w PKN Orlen - dział zrównoważonego rozwoju biznesu - dedykowaną wyłącznie tej kwestii. Dwa tygodnie temu - jako pierwsza spółka paliwowa w Europie Środkowej - zadeklarowaliśmy zeroemisyjność netto PKN Orlen do 2050 r. Zaprezentowaliśmy też konkretny plan dojścia do neutralności emisyjnej, zakładając redukcję emisji CO2 o 20% w rafinerii i petrochemii oraz o 33% CO2/MWh w energetyce do 2030 r. W ten sposób podkreśliliśmy, że osią naszych długoterminowych planów jest i będzie zrównoważony rozwój naszej grupy" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2020 roku PKN Orlen otrzymał ocenę ryzyka ESG na poziomie 28,1 punktów, co oznacza poprawę o 7,3 punktów w stosunku do ubiegłego roku. Rating prowadzony jest w skali 100 punktowej, gdzie niższy wynik, jest lepszym wynikiem. Rating ryzyka ESG mierzy ekspozycję firmy na unikalne dla konkretnej branży istotne ryzyka oraz określa, jak firma zarządza tymi ryzykami, podano również.

Sustainalytics, spółka-córka firmy Morningstar, jest wiodącą na rynku firmą zajmującą się badaniami i ocenami ESG. Równocześnie firma wspiera inwestorów na całym świecie w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)