"Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniesie 161 000 000 zł netto, z czego część zryczałtowana wyniesie 149 483 165 zł netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w powiązaniu z harmonogramem rzeczowym zakresów prac. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na 30 września 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 589,43 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)