"Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym będzie prowadzone w związku z kontraktem zawartym pomiędzy Abener Energia (generalny wykonawca) i ECSW (zamawiający) na budowę bloku gazowo-parowego z członem ciepłowniczym w Stalowej Woli, od którego odstąpiono" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Abener Energia na rzecz ECSW kwoty 198 663 931,86 zł oraz 461 207,21 euro (co stanowi równowartość 2 098 400,56 zł wg średniego kursu NBP z 19 października 2020 r.) wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za szkodę odpowiadającą kosztom usunięcia wad, usterek i niedoróbek robót, dostaw i usług wykonanych przez Abener Energia w trakcie realizacji kontraktu, podano również.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)