Zysk operacyjny wyniósł 158,44 mln zł wobec 153,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1144,58 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1076,91 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 168,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 209,55 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2986,76 mln zł w porównaniu z 2806,07 mln zł rok wcześniej.

"Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa Żywiec osiągnęła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej na poziomie 257 mln zł (spadek o 9% w porównaniu do tego samego okresu roku 2019 - 284 mln zł). Pomimo dobrej pogody w sezonie letnim, wzrostu udziałów rynkowych i przychodów w trzecim kwartale, na wynik Grupy Żywiec wpłynęło przyspieszenie negatywnych zmian na rynku i znaczny wzrost kosztów produkcji" - czytamy w raporcie.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku przychody grupy wzrosły o 6% w porównaniu do analogicznego okres 2019 roku, podczas gdy koszty produkcji i opakowań wzrosły o 13%. Jest to związane przede wszystkim z przyspieszeniem wzrostu mniej rentownych kanałów dystrybucji oraz wzrostem udziału opakowań jednorazowych w strukturze sprzedaży oraz negatywnym wpływem kursów walut.

"W ciągu minionych 9 miesięcy 2020 roku staraliśmy się przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i partnerom, jednocześnie szybko dostosowując plany do zmieniającej się sytuacji. Funkcjonujemy w czasie ogromnej niepewności na rynku spowodowanej rozwijającą się epidemią oraz dużymi zmianami w zachowaniach konsumentów. Częściej robią dziś zakupy w sieciach dyskontowych. Dzięki świetnej pracy naszych zespołów szybko dostosowaliśmy sposoby działania i plany marketingowe do nowej sytuacji, co pozwoliło nam przyspieszyć wzrost w segmencie premium i osiągnąć jednocyfrowy łączny wzrost przychodów. Jednak wzrosty przychodów i wdrożone inicjatywy oszczędnościowe nie zrównoważyły negatywnego wpływu wzrostu kosztów na poziom zysku. Dodatkowo doświadczamy negatywnego wpływu osłabionej złotówki na nasz wynik" - - powiedział prezes Francois-Xavier Mahot, cytowany w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 180,87 mln zł wobec 299,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)