Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec III kwartału 2020 roku, wyniosła 109 658,3 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 885,5 mln zł, tj. 0,8%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość brutto kredytów i pożyczek udzielonych klientom wzrosła kwartalnie o 1%, podano.

"Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym spadła kwartalnie do 47 970,4 mln zł, czyli o 763,7 mln zł, tj. -1,6% (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym zmalała kwartalnie o -1,4%)" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych wzrosła o 4,1% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 8 278,6 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień).

Bank podał, że poprawa nowej sprzedaży wynika z odbicia aktywności klientów po przejściowym zmniejszeniu popytu na nowe finansowanie w obliczu zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią wirusa COVID-19 w II kwartale 2020 roku.

"Niemniej, wysoki poziom płynności na rynku w związku z dystrybucją środków pomocowych, m.in. w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, relatywnie zmniejsza zapotrzebowanie klientów na finansowanie z banków" - czytamy dalej.

Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2020 roku o 1 838,2 mln zł, tj. 2,9% i wyniósł 65 114,8 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe brutto wzrosły o 3,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału.

"W III kwartale 2020 roku Grupa mBanku sprzedała 2 124,4 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 820,7 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły kwartalnie o 2,8%" - czytamy także.

Na koniec III kwartału 2020 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wyniosła 310,3 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu kwartalnym o 44,1 mln zł, tj. -12,4%.

Bank podał, że na koniec września należności niepracujące zmniejszyły się w stosunku do końca poprzedniego kwartału, głównie w segmencie korporacyjnym. Dzięki równoczesnemu wzrostowi należności w tym okresie, wartość wskaźnika NPL zmniejszyła się wobec poziomu z końca czerwca 2020 roku i wyniosła 4,8%.

Poziom pokrycia rezerwami należności wzrósł w ujęciu kwartalnym z poziomu 71,7% do 75%, natomiast poziom pokrycia rezerwami należności niepracujących kształtował się na poziomie 60,7% w porównaniu do 58,8% na koniec czerwca 2020 roku.

"W III kwartale kontynuowaliśmy działania mające na celu ograniczenie kontaktów społecznych. Zdecydowana większość pracowników nadal pracowała zdalnie. Grupa prowadziła swoją działalność bez zakłóceń, a obsługa klientów odbywała się zarówno w placówkach, jak i zdalnie. We wszystkich naszych placówkach od początku pandemii stosujemy restrykcyjne zabezpieczenia adekwatne do obowiązujących obecnie wymagań czerwonej strefy - bez względu na to, w której strefie znajduje się dany oddział. Klientów zachęcamy do obsługi zdalnej - mobilnie i online. Większość aktywności w mBanku nie wymaga wizyty w placówce. Do dyspozycji klientów jest także 24-godzinne centrum kontaktu" - podkreślił bank w raporcie.

Zobowiązania wobec klientów wzrosły w III kw. w stosunku do ubiegłego kwartału o 1 496,0 mln zł, tj. 1,1%, a tempo napływu depozytów zmalało wobec obserwowanego w pierwszej połowie 2020 roku.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zmniejszyły się o 838,4 mln zł, tj. 1,7% w ujęciu kwartalnym i na koniec września 2020 roku wyniosły 48 239,3 mln zł. Nieznaczny spadek pozycji wynika przede wszystkim z wyhamowania napływu środków wsparcia finansowego państwa w obliczu pandemii COVID19.

"Kumulacja środków na kontach klientów korporacyjnych miała miejsce do 31 lipca 2020 roku, zgodnie z harmonogramem wypłaty wsparcia z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm. W III kwartale 2020 roku nastąpiła zmiana struktury funduszy na rachunkach klientów korporacyjnych. Odnotowano napływ środków na rachunki bieżące (+3 588,2 mln zł, tj. +10,8% kwartał do kwartału), przy spadku wolumenu depozytów terminowych (-4 225,2 mln zł, tj. -39,1%). Na całkowitą zmianę pozycji wpłynęła również niższa wartość transakcji repo, o -50,1% kwartalnie" - czytamy także.

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły w III kw. o 2 526,3 mln zł, tj. 2,8% kwartalnie i wyniosły 92 303,3 mln zł. Podobnie jak w przypadku depozytów klientów korporacyjnych, wzrósł wolumen rachunków bieżących (o 6,1%), natomiast zmniejszyła się suma środków zgromadzonych na depozytach terminowych (o -16,6%), zaznaczono.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

(ISBnews)