"W III kwartale 2020 r. wpływ Projektu EFRA wynosił od 0,3 do 1 USD na baryłce. Zdajemy sobie sprawę, że to daleko od zamierzonych 2 USD/b, ale warunki, w których działamy są zupełnie wyjątkowe" - powiedział Zengteler podczas wideokonferencji wynikowej.

Dla porównania po I półroczu 2020 r. Grupa Lotos informowała, że wpływ Projektu EFRA był "poniżej oczekiwań koncernu i wynosił mniej niż 1 USD na baryłce".

"Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że przy bardzo niskich marżach rafineryjnych, na poziomie nawet 1,5 USD/b, nawet te 0,4 USD/b dzięki Projektowi EFRA stanowi znaczący udział" - dodał.

Według niego, modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w III kw. br. wyniosła 1,5-1,5 USD/b, w porównaniu do 2,5-3,5 USD/b w II kwartale roku.

"Marże zapewne pozostaną na obecnym, niskim poziomie lub nawet jeszcze spadną, choć akurat październik z tego punktu widzenia nie jest zły, utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej marży z III kwartału" - podsumował Zengteler.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)