"Zarząd spółki oczekuje wpływu zawartej umowy na wyniki operacyjne grupy począwszy od I kw. 2021 r. W ocenie zarządu zmiana modelu biznesowego na 'in-network; jest kluczowym procesem prowadzącym do zwiększenia liczby świadczonych usług przez Medi-Lynx na terenie USA, a tym samym zwiększenia przychodów Medi-Lynx" - podano w komunikacie.

Zgodnie z zapisami umowy, usługi wykonane przez Medi-Lynx na rzecz pacjentów od 2 listopada 2020 r. będą rozliczane zgodnie z nowymi, uzgodnionymi w jej treści stawkami refundacyjnymi, podano.

"Jest to dla nas ważny kamień milowy na drodze do osiągnięcia naszego średniookresowego celu zmiany modelu biznesowego na „in-network" poprzez zawieranie długoterminowych umów na świadczenie usług bezpośrednio z kluczowymi ubezpieczycielami komercyjnymi. Dzięki tej umowie osiągniemy próg dostępu dla około 85% ubezpieczonych w USA. Konsumenci i pracodawcy ubezpieczeni przez naszego partnera uzyskują dostęp do niedrogiej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej i najlepszych usług klinicznych dla swoich pacjentów. Cieszymy się, że możemy być teraz częścią tej oferty z usługami Medi-Lynx" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics Peter Pellerito, cytowany w komunikacie.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)