"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 150,2 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,
- 53,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 49,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 25,4 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 września 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 94,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,
- 14,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 października 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 85,4 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 października 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 136,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)