"Chcemy akcje nowej emisji wprowadzić do obrotu jeszcze w tym roku. Liczymy, że przejście na rynek główny GPW odbędzie się bez zbędnej zwłoki, choć nie do końca mamy tu wpływ na terminy" - powiedział prezes Filip Jeleń podczas wideokonferencji.

Wiceprezes Romualn Harwas dodał, że spółka liczy na to, że PDA znajdą się na rynku 14 grudnia br.

"Na chwilę obecną nie przewidujemy, czy i kiedy mogłaby nastąpić kolejna emisja akcji. Jesteśmy przekonani, że kapitał, który pozyskamy, pozwoli nam przejść z najbardziej zaawansowanymi projektami przez I fazę badań przedklinicznych" - dodał Harwas.

W ocenie prezesa spółki, następne projekty Pure Biologics miałyby być finansowane z komercjalizacji pierwszych projektów spółki.

"Zgodnie ze strategią do pierwszej komercjalizacji będziemy chcieli doprowadzić w ciągu 2-2,5 roku" - podsumował Jeleń.

Oferta publiczna akcji Pure Biologics, obejmująca łącznie do 600 000 nowo emitowanych akcji serii E, rozpoczęła się dziś od publikacji prospektu emisyjnego. Pure Biologics podało, że zamierza pozyskać z emisji do 57 mln zł netto.

Na 12-20 listopada zaplanowano road show. Cena maksymalna ma zostać opublikowana 20 listopada, budowanie księgi popytu zaplanowano na 23 listopada, na ten sam dzień również - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.

Zapisy na akcje oferowane (zarówno w TII i TD - w dniu 30 listopada 2020 roku zapisy do godz. 17.00) mają odbyć się w dniach 24-30 listopada, a przydział akcji oferowanych - 3 grudnia. Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań akcji istniejących i praw do akcji serii E na rynku regulowanym - ok. 14 dni od przydziału akcji oferowanych, podano w prospekcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt spółki w piątek. Został on sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600 000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda (akcje oferowane). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1 654 000 akcji spółki, tj. 185 400 akcji serii A, 296 500 akcji serii B1, 544 100 akcji serii B2, 146 410 serii C, 481 590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600 000 akcji oferowanych oraz nie więcej niż 600 000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)