Warszawa, 09.11.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ogłosił aukcję na premię kogeneracyjną (CHP) dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW, która odbędzie się między 10 a 14 grudnia, podał Urząd.
"Tym razem maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi 14,3 TWh, a jej wartość to blisko 2,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.
Sesja aukcji potrwa 3 dni robocze. Otwarcie nastąpi 10 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie 14 grudnia o godzinie 16:15. Aukcja zostanie przeprowadzona w formie pisemnej, w postaci papierowej.
"Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) i których oferty łącznie nie przekroczyły 100% wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami" - czytamy dalej.
W dniach 14-16 grudnia odbędzie się również nabór na premię kogeneracyjną indywidualną dla jednostek kogeneracji od 50 MW mocy elektrycznej zainstalowanej. Natomiast dla wytwórców zainteresowanych systemem wsparcia w formie premii gwarantowanej indywidualnej URE przygotował i udostępnił pakiet informacyjny dotyczący zasad funkcjonowania tego systemu wsparcia, przypomniano.
(ISBnews)