Zysk operacyjny wyniósł 2,47 mln euro wobec 31,88 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,42 mln euro w III kw. 2020 r. wobec 100,53 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 4,72 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,93 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 290,55 mln euro w porównaniu z 325,71 mln euro rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Astarty wyniosły 291 mln euro w okresie 9 miesięcy 2020 r., co oznacza spadek o 11% r/r, w wyniku niższych wolumenów sprzedaży zbóż i produktów sojowych. Przychody segmentu rolnego wyniosły 121 mln euro (spadek o 18% r/r) czyli 42% całkowitych przychodów. Przychody segmentu cukrowego wyniosły 87 mln euro, bez zmian r/r. Segmenty przetwórstwa soi i hodowli bydła wypracowały odpowiednio 54 mln euro i 25 mln euro przychodów, wobec odpowiednio 62 mln euro i 25 mln euro w ciągu 9 miesięcy 2019 r. Sprzedaż eksportowa sięgnęła 146 mln euro, tj. połowy całkowitych przychodów" - czytamy w raporcie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 10 mln euro w okresie I-III kw. 2020 r., podano także.

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)