"W strategii zakładaliśmy, że wzrosty w 2020 r. będą raczej małe, na poziomie 1%, większe miały być w 2021, 2022 roku. Co do samej strategii i jej ewentualnej modyfikacji - odniesiemy się za jakiś czas, zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja z pandemią. Natomiast trzeba założyć, że strategii na 2020 rok, jeśli chodzi o sprzedaż, nie wykonamy. Już jest za mało czasu" - powiedział Żurawski podczas wideokonferencji.

Z prezentacji wynika, że po trzech kwartałach br. Aplisens zrealizował cel przychodowy na 2020 r. w ok. 68%, osiągając 81,5 mln zł sprzedaży.

Zarząd poinformował także, że wydatki inwestycyjne w tym czasie to 4,32 mln zł.

"Na ten rok planowaliśmy 7 mln zł [wydatków], tego prawdopodobnie nie osiągniemy. Nasza skłonność do inwestycji uległa ograniczeniu, inwestycje przesuwamy na kolejne lata" - dodał Żurawski.

Odnosząc się do prac nad szerszym wejściem Aplisensu na rynki USA i Kanady, prezes wskazał, że spodziewa się zakończenia certyfikacji produktów w tamtejszych laboratoriach w I kw. 2021 r. Ma to się przełożyć, według niego, na pierwsze sprzedaże na tych rynkach w 2021 r., a na pierwsze "znaczące" sprzedaże rok później.

Zarząd poinformował także, że na chwilę obecną nie widzi przesłanek do dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Aplisens odnotował 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 31,96 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 10,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 81,53 mln zł w porównaniu z 87,68 mln zł rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)