Zysk operacyjny wyniósł 2,61 mln zł wobec 29,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 10,9 mln zł wobec 18,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 342,52 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 261,09 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 48,48 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 560,73 mln zł w porównaniu z 3 138,32 mln zł rok wcześniej.

"Sieć stacji Avia oraz obszar OZE to teraz główne kierunki naszego rozwoju, a co za tym idzie - projektów inwestycyjnych. W zakresie sieci Avia, poza klasycznym modelem franczyzowym, chcielibyśmy także przyjrzeć się obiektom pod kątem ich ewentualnego nabycia. Jeśli chodzi natomiast o OZE - m.in. patrzymy na możliwości zaangażowania się w development farm fotowoltaicznych. I to zarówno od strony rozwoju własnego portfela, jak i pozyskiwania projektów z rynku. Mogłoby to być dobrym uzupełnieniem naszego portfela w zakresie zielonej energii. Planujemy też zwiększyć skalę naszego biznesu obrotem gazu z wykorzystaniem powierzchni w kawernach" - czytamy w liście prezesa Unimot Adama Sikorskiego.

"EBITDA skorygowana na poziomie 59,2 mln zł w okresie I-III kwartału 2020 r. oznacza realizację bieżącej prognozy na cały 2020 r. w 74% (80 mln zł), a pierwotnej w 95%.Ten rok będzie bez wątpienia najlepszym w historii naszej grupy" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. skorygowana EBITDA grupy wyniosła 59,19 mln zł wobec 46,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 7,16 mln zł wobec 45,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)