Zysk operacyjny wyniósł 5,57 mln zł wobec 9,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 74,02 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,98 mln zł w porównaniu z 180,84 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wygenerowała w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku przychody niższe o 25% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w 2020 roku wyniosła 58,2% i była na poziomie zbliżonym do marży osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego. W samym trzecim kwartale marża brutto była o 0,3 p.p. wyższa w stosunku do tego samego kwartału roku ubiegłego. Jednocześnie, spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu 9 miesięcy 2019 roku, przełożył się na spadek marży brutto w ujęciu wartościowym o 26,8 mln złotych. EBITDA Grupy za 9 miesięcy 2020 roku wyniosła 22,3 mln złotych, natomiast rentowność EBITDA osiągnęła poziom 16,5%" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 4,17 mln zł wobec 9,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)