"Umowa została zawarta na czas nieokreślony i dotyczy dystrybucji oraz promocji testu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit na terenie Francji. Strony określiły umownie prognozowany poziom sprzedaży oraz cenę" - czytamy w komunikacie.

MP Extra podejmie się rejestracji produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP Fast Detection Kit na terenie Francji.

"Emitent prognozuje znaczne zapotrzebowanie na testy typu RT-LAMP na rynku francuskim" - czytamy dalej.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)