Zysk operacyjny wyniósł 22,82 mln zł wobec 11,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 36,51 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 20,25 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 170,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 54,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 138,38 mln zł w porównaniu z 92,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 73,9 mln zł wobec 44,26 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)