Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln zł wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,74 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1,47 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,37 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 0,2 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,48 mln zł w porównaniu z 4,7 mln zł rok wcześniej.

"W ujęciu narastającym od 1 stycznia do 30 września 2020 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie 8,39 mln zł, z czego 5,48 mln zł to przychody ze sprzedaży produktów, 1,58 mln zł to dotacje, a 1,33 mln zł to dochód z tytułu sprzedaży akcji The Dust - spółki, w którą emitent dokonał zyskownej inwestycji w 2014 r. [...]. Osiągnięty w tym okresie zysk netto wyniósł 2,37 mln zł" - czytamy w raporcie.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)