Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu do radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam dla szpitala wraz ze zintegrowanym systemem do planowania leczenia opartym o promieniowanie fotonowe, podano.

"Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 2 850 000 zł netto. Realizacja dostawy systemu nastąpi w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy" - czytamy w komunikacie.

System Intrabeam wykorzystywany jest w radioterapii śródoperacyjnej do miejscowej walki z guzami nowotworowymi, np. piersi, jelita grubego czy mózgu i kręgosłupa. System wykorzystuje energię promieni jonizujących, które kierowane są za pomocą specjalnego aplikatora bezpośrednio do miejsca po operacyjnie usuniętym nowotworze, pozwalając na skrócenie procesu leczenia.

Jak zaznaczono, informacja o podpisaniu umowy została uznana przez zarząd Synektik za istotną, ponieważ sprzedaż zaawansowanych urządzeń z obszaru terapii jest jednym ze strategicznych obszarów rozwoju zawartych w strategii rozwoju grupy kapitałowej Synektik na lata 2017-2021.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)