"W wyniku analiz dotyczących struktury naszego obecnego portfela inwestycyjnego podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji PGO. Nie widzimy dalszych korzyści z pozostania tej spółki na GPW. Przemawia za tym całkowity brak płynności oraz brak korzyści dla PGO związanych z obecnością na giełdzie, przy jednocześnie wysokich kosztach i ograniczeniach związanych z jej obecnością na rynku regulowanym. Z tej perspektywy uważamy, że zaproponowane rozwiązanie oraz oferowana cena są dla akcjonariuszy PGO korzystne" - skomentował partner zarządzający TDJ Jacek Leonkiewicz, cytowany w komunikacie.

Zapisy potrwają od 29 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r. Przewidywany termin zawarcia transakcji na GPW to 1 lutego 2021 r. a przewidywany termin rozliczenia transakcji to 2 lutego 2021 r.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro maklerskie mBanku.

Po przeprowadzeniu wezwania TDJ zamierza osiągnąć 98,32% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz wycofać spółkę z GPW. TDJ posiada obecnie 67% głosów na walnym zgromadzeniu PGO. Razem z podmiotem dominującym - Tomaszem Domogałą - TDJ posiada 68,68% w PGO.

Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania wzywający osiągnie, bezpośrednio lub pośrednio, 95% ogólnej liczby głosów w spółce, zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki, posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych spółki.

"TDJ jest głównym akcjonariuszem dwóch innych spółek notowanych na GPW - Famur S.A. oraz Zamet S.A. Dla uniknięcia wątpliwości, TDJ informuje, że aktualnie nie jest rozważane przeprowadzanie wezwania na pozostałe spółki z portfela TDJ" - czytamy dalej.

Grupa PGO to największa w Polsce grupa przemysłowa specjalizująca się w produkcji odlewów i odkuwek. Należą do niej oddziały produkcyjne: Pioma-Odlewnia z lokalizacjami w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stalowej Woli, Odlewnia Żeliwa Śrem oraz Kuźnia Glinik w Gorlicach. Większościowym akcjonariuszem PGO jest TDJ.

TDJ to firma rodzinna aktywnie inwestująca w pięciu obszarach: Equity, Estate, Finance, Venture i Foundation. Celem TDJ Equity jest budowanie długoterminowej wartości poprzez inwestowanie w dojrzałe spółki; portfel TDJ Equity składa się ze spółek notowanych na GPW - Famur, PGO, Zamet oraz spółek niepublicznych FPM i NIUW Glinik.

(ISBnews)