"Uważamy, że to jest dobry moment i prawdopodobnie ten proces sondowania rynku, przynajmniej pierwszy etap, chcielibyśmy przeprowadzić relatywnie szybko. To oznacza wybór doradcy, sprawdzenie zainteresowania na rynku. Są to pewnie kwestie I kwartału" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Podkreślił, że grupa nie podjęła decyzji o sprzedaży segmentu, tylko o wysondowaniu rynku co do jego wartości.

"Dyskusja o dalszych krokach jest nieco przedwczesna" - podkreślił.

Prezes Dariusz Mańko powiedział, że gdyby doszło do sprzedaży segmentu, grupa rozważy, na co przeznaczy środki pozyskane z tego tytułu.

"Z pewnością takie środki mogłyby być przekierowane w stronę core businessu, czyli aluminium, a część mogłaby być wypłacona akcjonariuszom w postaci dywidendy" - wskazał.

W przyjętej wczoraj "Strategii rozwoju grupy kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025" podano, że Grupa Kęty zamierza przeprowadzić proces oszacowania wartości rynkowej segmentu opakowań giętkich poprzez weryfikację zainteresowania potencjalnych inwestorów. Po zakończeniu tego procesu, w zależności od jego efektów oraz sytuacji gospodarczo-finansowej, możliwe będzie podjęcie dalszych decyzji, tj. w przedmiocie rekomendacji dotyczącej kontynuacji przyjętej strategii segmentu czy też aktualizacji strategii grupy kapitałowej, w tym w zakresie dezinwestycji.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)