"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 62,4 tys. ton - wzrost o 6,0 tys. t (+11%) w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku ze względu na wyższą dyspozycyjność ciągu technologicznego w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy przerób rudy o wyższej zawartości miedzi w Sierra Gorda" - czytamy w komunikacie.

Produkcja srebra płatnego wyniosła 104,2 ton tj. o 27,7 t (-21%) mniej niż zrealizowano w analogicznym miesiącu 2019 roku z powodu mniejszej zawartości tego metalu w urobku eksploatowanym w KGHM Polska Miedź.

Produkcja TPM wyniosła 18 tys. troz, a tym samym uległa zmniejszeniu o 3,3 tys. troz (-15%), głównie z uwagi na spadek zawartości metali szlachetnych w Zagłębiu Sudbury oraz spadek zawartości złota w kopalni Robinson.

Produkcja molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów, co oznacza spadek produkcji o 0,5 mln funtów (-45%) w relacji do listopada 2019 r. z uwagi na niższą zawartość molibdenu w Sierra Gorda.

W okresie styczeń-listopad produkcja miedzi płatnej wyniosła 644,5 tys. ton wobec 642,3 tys. ton rok wcześniej.

"W okresie styczeń-listopad 2020 r. produkcja i sprzedaż miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się poniżej planu z uwagi na niższą od zakładanej produkcję KGHM Polska Miedź S.A. ze wsadów obcych (głównie efekt ograniczonej podaży złomu w I półroczu br.) oraz niższą produkcję w kopalni Franke w segmencie KGHM International Ltd. Analogiczny spadek dotyczył srebra, natomiast w zakresie pozostałych głównych produktów, budżet produkcyjny i sprzedażowy został zrealizowany z nadwyżką" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)