Wniosek wpłynął 31 grudnia br., sprawa jest w toku.

Zgłaszana koncentracja polegać będzie na utworzeniu przez PGNiG wraz ze spółką ERU wspólnego przedsiębiorcy, podano.

W październiku 2020 r. PGNiG poinformowało, że podpisało umowę inwestycyjną z Energy Resources of Ukraine (ERU) dotyczącą wspólnego projektu poszukiwawczo-wydobywczego na Ukrainie. Jak wówczas informowano, rozpoczęcie prac planowane jest w I połowie 2021 roku, po uzyskaniu koniecznych zgód i pozwoleń.

Grupa kapitałowa, do której należy ERU, działa głównie na rynku ukraińskim, w szeroko rozumianym sektorze energetycznym. Do najważniejszych obszarów działalności grupy należy obrót paliwami gazowymi i płynnymi, wydobycie i sprzedaż gazu ziemnego, obrót energią elektryczną, magazynowanie gazu ziemnego, sprzedaż detaliczna gazu ziemnego i energii elektrycznej. Działalność prowadzona przez utworzonego przedsiębiorcę obejmować będzie poszukiwanie złóż gazu ziemnego na obszarze Ukrainy, a prospektywnie także jego wydobycie i sprzedaż.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)