Aby transakcja doszła do skutku, Infoscan zadeklarował się zrealizować szereg działań restrukturyzacyjnych, m.in. sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP), spłacić zobowiązania oraz uzyskać odpowiednie zgody korporacyjne. W następnym kroku obie spółki podpiszą umowę inwestycyjną. W wyniku procesu Movie Games Mobile może zadebiutować na NewConnect szybciej niż zakładano, podano.

"Rozmowy ze spółką Infoscan przebiegają bardzo pomyślnie oraz nadspodziewanie szybko. Bardzo sprawnie ustaliliśmy warunki połączenia, które będą korzystne dla akcjonariuszy obu spółek. W najbliższym czasie będziemy wspólnie pracować nad realizacją postanowień zawartych w term sheet, po czym zwołane zostanie walne zgromadzenie Infoscan, które powinno zatwierdzić proces połączenia. Dzięki temu Movie Games Mobile dołączy do spółek notowanych na NewConnect, a akcjonariusze Infoscanu staną się współwłaścicielami spółki z perspektywicznego segmentu gier mobilnych" - powiedział prezes Movie Games Mobile Kamil Gaworecki, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z term sheet, Infoscan wraz z Movie Games Mobile w najbliższym czasie skupią się na realizacji odpowiednich warunków, których efektem będzie połączenie obu spółek. W pierwszej kolejności firma telemedyczna sprzeda swoje aktywa oraz ZCP podmiotowi zewnętrznemu. W dalszej kolejności obie spółki będą poddane badaniu stanu prawnego i finansowemu. Po braku jakichkolwiek zastrzeżeń Infoscan dokona spłaty wszystkich zobowiązań m.in ze środków pozyskanych ze sprzedaży ZCP oraz emisji akcji uchwalonej w ubiegłym tygodniu na NWZA Infoscanu. Ponadto spółka zobowiązała się do zakończenia umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. Każdy z powyższych etapów będzie wymagał zatwierdzenia przez NWZ akcjonariuszy Infoscanu, wskazano również.

"W momencie otrzymania zaproszenia do negocjacji dotyczących połączenia od jednego z akcjonariuszy zdecydowaliśmy się przystąpić do rozmów, będąc po realizacji ostatniej z sześciu obligatoryjnych transz finansowania spółki przez fundusz EHGOSF. Liczymy na to, że połączenie z Movie Games Mobile oraz zmiana profilu działalności spowoduje odbudowę wartości spółki" - dodał prezes Infoscan Piotr Sobiś.

W połowie grudnia 2020 r. spółki podały, że rozpoczęły negocjacje w sprawie potencjalnego połączenia.

Movie Games Mobile to podmiot powołany przez Movie Games, którego działalność koncentruje się na portowaniu oraz produkcji gier na wspomniane platformy. Spółka powstała, aby wprowadzić rodzinę MG na rynek gier mobilnych. Movie Games Mobile będzie współpracowała zarówno z Movie Games, jak i pozostałymi spółkami z rodziny MG, m.in. z Road Studio, True Games czy Pixel Crow.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)