"Sprzedaż eksportowa jaj w skorupkach wyniosła 349 mln, co stanowi 32% całkowitej liczby jaj sprzedanych w segmencie (2019: 525 mln lub 46%)" - czytamy w komunikacie.

Na 31 grudnia 2020 r. całkowite stado spółki wynosiło 8 mln sztuk wobec 8,1 mln rok wcześniej. Stado niosek spadło do 6,6 mln sztuk wobec 6,7 mln sztuk rok w 2019 r.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj spadła o 2% r/r i wyniosła 0,061 USD/szt.

Liczba jaj przetworzonych w 2020 roku spadła o 4% r/r i osiągnęła 552 mln. Spółka wyprodukowała 3 161 tony suchych produktów jajecznych i 13 504 ton płynnych produktów jajecznych (2019 r.: odpowiednio 2 969 ton i 13 904 tony). Ilość sprzedanych suchych produktów jajecznych wyniosła 3 270 ton (2019 r.: 2 786 ton), z czego wyeksportowano 2 268 ton, czyli 69% (2019 r.: 2 064 ton, 74%). Ilość sprzedanych płynnych produktów jajecznych wyniosła 13 281 ton (2019 r.: 13 762 ton), z czego sprzedaż eksportowa wyniosła 4 647 ton, tj. 35% (2019 r.:6 516 ton, tj. 47%), podano także w materiale.

Średnia cena suchych produktów jajecznych spadła o 1% r/r do 4,11 USD/kg (w 2019 r.: 4,15 USD/kg); średnia cena płynnych produktów jajecznych spadła o 15% r/r do 1,22 USD/kg (w 2019 r.: 1,44 USD/kg), podano również.

"W 2020 roku udało nam się zniwelować negatywne efekty pandemii COVID-19 i utrzymać produkcję na poziomie sprzed kryzysu. Biorąc powyższe pod uwagę, zarząd jest zdania, że spółka w omawianym okresie osiągnęła przyzwoite rezultaty" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)