"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 582,7 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 51,1 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 53,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 23,6 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 96,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 14,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2020 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 91,3 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 11 stycznia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

- 171,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)