Reklama

Grupa CCC w prezentacji po wynikach kwartalnych podała, że w roku obrachunkowym 2021/2022 zakłada dwucyfrowy wzrost przychodów, na co ma wpłynąć: poprawa sprzedaży na m2 w sieci CCC, dalsza rozbudowa kanałów online oraz rozwój nowej sieci off-price.

"Poprawimy sprzedaż z 1m2. Punktem odniesienia będzie dla nas 2019 r., który wcale nie był dla nas najlepszy. Wraz z coraz większym zaszczepieniem w naszym kraju coraz większej liczby osób przyniesie nam to jakiś aspekt normalizacji. Będziemy chcieli zbliżyć się do poziomu sprzedaży z 1 m2, jaki notowaliśmy w 2019 r." - powiedział prezes Marci Czyczerski podczas wideokonferencji dla analityków.

"Chcemy zachować cały czas wysokie dynamiki w e-commerce i bardzo wysoki jego udział w ogólnych obrotach, jednocześnie budując ucyfrowiony model sklepu" - dodał prezes.

Czyczerski zwrócił uwagę, że marża brutto to w 2020 r. (44% wobec 49% zanotowane w całym 2019 r.) wynikała z faktu, że sieć oferowała znacznie więcej niż w innych latach w rabatach dla klientów wraz z zamknięciami, aby stymulować traffic. Spółka liczy wiec na powrót marży z pre-COVID.

Z prezentacji wynika także, że Grupa CCC liczy na stopniowy powrót do rentowności EBIT sprzed pandemii.

"Rentowność EBIT wypadkowa powyższych założeń, ale również eliminacja Niemiec, eliminacja Szwajcarii, porobione odpisy na nierenetownych sklepach. Zakończenie sponsoringu kolarstwa i innych sponsoringów. Inne bardzo istotne redukcje kosztowe mają istotnie poprawić rentowność EBIT" - dodał Czyczerski.

Rentowność EBIT Grupy CCC wyniosła -10% w roku 2020/21 wobec 4,2% zanotowane w 2019 r.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)