Skonsolidowane przychody wyniosły 2,73 mld zł (spadek o 45%), a strata operacyjna 51 mln zł, wobec 33 mln zł straty rok wcześniej, poinformowano również.

"Spadek przychodów ze sprzedaży w efekcie niższych (r/r) notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz zmniejszenia wolumenów rafineryjnych przy wyższych wolumenach petrochemicznych. Spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o (-) 14 pkt proc. (r/r) w następstwie utrzymującej się niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszony uzysk paliw o (-) 2 pkt proc. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop zasiarczonych w strukturze przerobu. EBITDA LIFO wyższa o 78 mln zł (r/r) głównie w efekcie dodatniego (r/r) wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości 262 mln zł (r/r) oraz pozytywnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów. Ujemny wpływ parametrów makro obejmujących spadek dyferencjału oraz marż na lekkich i średnich destylatach oraz niższych wolumenów sprzedaży" - czytamy w prezentacji PKN Orlen za IV kwartał 2020 r.

Nakłady inwestycyjne Orlen Lietuva w IV kw. 2020 r. wyniosły 192 mln zł, w porównaniu do 105 mln zł rok wcześniej.

W całym 2020 r. przychody Orlen Lietuva wyniosły 10,93 mld zł (-44% r/r), EBITDA LIFO -491 mln zł (419 mln zł rok wcześniej), a strata netto 580 mln zł (290 mln zł zysku rok wcześniej).

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)