"Powodem odstąpienia od term sheet jest brak wypracowania wspólnego stanowiska przez strony w toku prowadzonych negocjacji w zakresie inwestycji w spółkę, które miały prowadzić do podpisania umowy inwestycyjnej" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)